שומרים על מדינה יהודית ודואגים לחלשים בדרכו של מרן הצטרפו אלינו